Služby

Komplexní realizace

Nechtete mít mnoho starostí? Zajistíme vedení a kontrolu libovolné fáze projektu, od projektování a financování po konečnou realizaci. Možná je i dodávka zcela na klíč.

 • Stavební inženýring
 • Studie proveditelnosti
 • Organizace financování
 • Výběrová řízení na dodavatele

Stavební práce, udržba a správa

Zajišťujeme provádění všech prací na běžných typech staveb. Pro spravované objekty zajistíme pracovníky schopné vždy v daném čase pohotově zasáhnout.

 • Celková realizace staveb
 • Bytové i nebytové objeky
 • Pohotovostní služby

Dodání IT technologií

Pro vaši lokalitu zajistíme potřebné IT vybavení, jeho instalaci i obsluhu. Naši pracovníci mají zkušenosti s provozy kriticky citlivými na výpadky.

 • Dodání a síťové infrastruktury
 • Instalace a správa SW
 • Servis a uživatelská podpora
 • SW na zakázku

Naše zásady

 • Důraz na řemeslnou kvalitu

  V naší práci neexistují detaily, nad kterými lze přimhouřit oči. Od našich řemeslníků vyžadujeme přesnost a pečlivost.
 • Dobrá komunikace

  Vždy důkladně nasloucháme Vašim přáním a připomínkám. O průběhu práce budete vždy dobře informováni.
 • Důkladné plánování práce

  Dobře připravený a kontrolovaný plán práce minimalizuje zdržení proti termínům i rizika spojená s dodavateli.
 • Ohled na životní prostředí

  Poradíme Vám, jak udělat Váš projekt energeticky úsporný. Nebezpečné látky používané při stavbě pečlivě hlídáme a korektně likvidujeme.